Tevhid Kitap

Allah'ın İlminin Tecellisi | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1790

Allah'ın İlminin Tecellisi | Esma-i Hüsna 7 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

El-Alim: Her şeyi öğreten, bütün ilimlerin öğreticisi Allah’tır. Bilginin kaynağı Allah’tır. Her şeyi bilen Allah’tır.

 

Allah'ın El-Alim olmasının yeryüzünde tecelli etmiş olduğu en önemli yer, Allah'ın öğretici olmasıdır. Yani; yeryüzünde mevcut olan ister umumi, ister hususi hatta meslekler dahil her tür bilgi Allah'ın ilminin ve öğretici olmasının bir tecellisidir.

 

Allah'ın umumi öğreticiliği

 

“Er-Rahman, Kur'an-ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (konuşmayı, kendini ifade etmeyi) öğretti.” (55/Rahman, 1-3)

 

“O Allah ki kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti.” (96/Alak, 4-5)

 

Bu ayetler, Allah'ın umumi öğreticiliği hakkındadır. Yani; kişinin yürümesini, konuşmasını,  koşmasını, yazmasını vs. akla gelen her şeyi öğreten Allah'tır (ac).

 

Allah'ın hususi öğreticiliği

 

Nubuvvet, hususi bir bilgidir ve bunu öğreten sadece Allah'tır. Allah (ac) şöyle buyuruyor:

 

“Biz, Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik. Onlar dedi ki; ‘Bizi mümin kullarından çoğuna faziletli kılan Allah'a hamd olsun.’” (27/Neml, 15)

 

Davud ve Süleyman’a (as) öğretilen ilim, nubuvvet veya vahiydir.

 

Süleyman’a (as) öğretilen kuşların dili özel bir bilgidir. Bunu ona öğreten Allah'tır. Allah (ac) ayette şöyle buyurur;

 

“Süleyman dedi ki; ‘Ey insanlar, kuşların dili bize (Allah tarafından) öğretildi ve bize her şeyden verildi.’” (27/Neml, 16)

 

Meslekleri öğreten Allah'tır. Allah (ac) Davud’dan (as) bahsederken şöyle buyuruyor:

 

“Biz ona kalkan yapmayı öğrettik. Ta ki savaş esnasında kendisiyle korunasınız. Şükredecek misiniz?” (21/Enbiya, 80)

 

EL-ALİM İSMİNİN TECELLİ ETTİĞİ İNSANLAR

 

El-Alim ismi insanlara tecelli ettiği zaman insanlar iki kısma ayrılırlar:

 

Birinci Kısım İnsanlar:

 

Allah'ın El-Alim isminin kendilerine tecelli ettiği, Allah'ın kendilerine öğrettiği fakat merhametiyle kendilerini kuşatmadığı ve ilimleriyle Allah'ın rızasını elde edecek şeylere muvaffak kılınmadığı insanlardır. Bu insanlar için Kur'an-ı Kerim'de normal hayatta kullanılmasından hayâ edilen iki kelime/kullanım vardır:

 

    • Köpekler

    • Kitap yüklü merkepler

 

İkinci Kısım İnsanlar:

 

Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bu kişiler şunlardır; “Allah'ın yeryüzündeki şahitleri, Allah'ın derecelerini yükseltmiş olduğu, Rabbani olan ilim adamları, Allah'ın kalplerini kendi kitabı için bir kap ve muhafaza kıldığı, Allah'tan hakkıyla korkan ve Allah'ın ayetlerini hakkıyla fehmeden insanlardır.”

 

Kur'an-ı Kerim'de ilmin övüldüğü nasların bağlamları:

“De ki; bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?” (39/Zümer, 9)

 

Bu ayetten anlıyoruz ki; bilenler, bilmeyenlerden daha faziletlidir. Ayetin bağlamı ise bu ‘bilenlerin’ kim olduğunu ve bu faziletin hangi ‘bilenler’ için geçerli olduğunu belirtiyor:

 

“Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiret gününden korkan ve Rabblerinin rahmetini uman kimse (o inkarcı gibi) midir? (Rasûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle  bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri hakkıyla öğüt alır.” (39/Zumer, 9)

 

Allah'ın (ac) bilmeyenlerden üstün tuttuğu insanlar; geceleri secde ve kıyamda geçiren, ahiret azabından sakınan ve Allah'ın merhametini uman insanlardır.

 

Örneğin; başka bir ayette Allah (ac) şöyle buyuruyor; “Allah'tan hakkıyla alim olan kulları korkar.” (35/Fatır, 28)

 

Allah (ac) ayetin bağlamında Allah'tan hakkıyla korkan bu insanların sıfatlarını zikrediyor.

 

“Onlar ki; Allah'ın kitabını okurlar, namaz kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ya da açık olarak infak ederler ve zarar uğramayacak bir ticaret umanlardır.” (35/Fatır, 29)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

03:10  El-Alim: Her şeyi öğreten Allah’tır. Bilginin kaynağı Allah’tır

03:41  Allah'ın umumi ve hususi öğreticiliği

07:49  Hıdır'la (as) Musa'nın (as) kıssası ve tevazu

09:50  Bütün ilimlerin öğreticisi Allah’tır.

10:23  El-Alim isminin tecelli ettiği insanlar iki kısma ayırlır

13:14  İlimden sıyrılarak şeytana tabi olmak

16:40  İlim, insan için bir kalkan, insanın üzerini örten bir örtüdür.

17:15  İlmi ile amel edene şeytan yaklaşamaz

21:04  Kendisine ayetler verilen, ilim verilen ancak zelil kılınan, köpekler gibi olan insanın durumu

25:23  Hayırlı ve faydalı ilme muvaffak kılınan insanların durumu

27:14  Kur'an-ı Kerim'de ilmin övüldüğü ayetler ve bağlamları

27:53  Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

33:04  Sünnet’te ilmin övüldüğü nasların bağlamları

38:46  İlim öğrenirken gayemiz amel etmek olmalı

40:42  Kibir ve tevazu

46:16  İlmin iki afeti

51:53  Allah’tan faydalı ilim istemek

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#ElAlim #EsmaiHüsna #Allah

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar