Tevhid Kitap

Allah (cc) | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

7434

Allah (cc) - Esma-i Hüsna 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Allah (cc) isminin ve kapsamının anlatıldığı bu Esma-i Hüsna dersinde Allah’ı tanımanın önemine vurgu yapılıyor.

 

İmam Şafi’ye nispet edilen bir söz:

‘Bütün ümmetin, alimlerin yaptığı çalışmalar Peygamberin (sav) sünnetini izah etmek içindir. Bütün sünnet Kur’an’ın beyanıdır. Peygamberimiz Kur’an’ı açıklamıştır. Bütün Kur’an da Allah’ı tanıtmak içindir.’

 

Kur'an-ı Kerim’de ‘Allah’ lafzı celali kimine göre 2697, kimine göre ise 2670 defa geçmektedir. Ayrıca Allah'ın (ac) zatı için kullanılan (هُve هوُgibi) zamirleri de lafzı celale ait olarak kabul ettiğimizde bu sayı altı bine kadar yükselmektedir.

 

Kur'an-ı Kerim altı bin küsur ayetten müteşekkil olduğundan bu sayıya dikkat edilirse Allah (ac) kitabının neredeyse tamamında kendinden bahsetmektedir. Bu açıklamaya çalıştığımız şeyle Allah (ac) adeta kullarına şunu belirtiyor:

 

‘Ey kulum, bu kitabı bir kul olarak beni hakkıyla tanıyabilesin ve buna bağlı olarak da bana hakkıyla ibadet edebilesin gayesiyle indirdim.’

 

İlah kelimesinin Arap lugatındaki anlamları

1. Koruma altına alan, eman altında kılan, kendisine sığınılması gerekendir

 

De ki: “Her şeyin mülkünü/yönetimini elinde bulunduran kim? O her şeyi koruyup himaye ederken, kendisine karşı kimsenin himaye edilemeyeceği kimdir? Şayet biliyorsanız (söyleyin kimdir o)?” “Allah” diyecekler. (23/Mü’minun, 88-89)

 

2. Azameti, büyüklüğü, yarattıkları, emri ve kaderi karşısında şaşkınlığa düşülen

 

3. Kalpteki sıkıntı, darlık, merak duygusunu şiddetlendiren

 

4. Hüzne düşüren, acı ve keder içine düşüren

 

“Kim de zikrimden (göndereceğim Kitaplardan) yüz çevirirse, şüphesiz ki ona sıkıcı/dar bir hayat vardır ve kıyamet gününde onu kör olarak diriltiriz.” (20/Taha, 124)

 

5. Kalplerin kendisine sevgiye bağlandığı şey

 

(Tüm bu gerçekleri bilmelerine rağmen) insanlardan öylesi vardır ki Allah’ın dışında birtakım varlıkları Allah’a denkler/ortaklar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgisi ise çok daha kuvvetlidir. (2/Bakara, 165)

 

6. Kendisiyle meşgul olunduğunda zevk ve mutluluk veren

 

7. Aydınlatan ışık ve nur

 

“Allah, göklerin ve yerin nurudur.” (24/Nur, 35)

 

8. Yakın olandır

 

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseleri de biliriz. Biz, ona, şah damarından daha yakınız.” (50/Kaf, 16)

 

9. Örtünen, gözlerden kendini perdeleyen

 

“Musa tayin edilen yere gelip, Rabbi onunla konuşunca: “Rabbim! Bana göster de seni göreyim.” demişti. Allah buyurdu ki: “Beni göremeyeceksin. Fakat dağa bak. Eğer yerinde durabilirse beni göreceksin.” Allah dağa tecelli edince onu paramparça etti ve Musa düşüp bayıldı.” (7/Araf, 143)

 

“Gözler O’nu idrak edip kuşatamaz. O ise tüm gözleri kuşatmıştır.” (6/Enam, 103)

 

10. Mabud, ibadet edilen, ibadeti hak eden

 

 

İsmi Azam (Allah’ın en yüce isimleri) hangileridir?

 

1. Allah

2. Er-Rahman

3. Er-Rahim

4. El-Hayy

5. El-Kayyum

 

İsmi Azam’ı (Allah’ın en yüce isimleri ) bilmenin kula faydası nedir?

Bureyde bin Huseyb (ra) diyor ki: “Bir gün biz mescitteyken bir tane adam şu şekilde Allah'a dua etti: ‘Allah’ım senden istiyorum. Şahitlik ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın. Sen ahad’sın, samedsin, doğmamış ve doğurmamışsın ve hiçbir şey senin dengin değildir.’ Peygamber (sav) bu duayı duyduğu zaman: “Bu, ism-i âzamdır. Kendisiyle istenildiğinde Allah verir. Kendisiyle dua edildiğinde Allah icabet eder.” buyuruyor.”

 

Esma-i Hüsna’yı öğrenmek ve Allah’ı tanımanın yolları

 

1. Allah’ın kitabını çok dikkatli bir şekilde okumak

 

2. Kevni ayetleri okumak

 

3. Esma-i Hüsna’ya dair çalışmaları takip etmek. Esma’i Hüsna’yı anlatan kitaplar okumak, videolar izlemek.

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:37  Allah ismi (Tüm isimlerin kendisi altında toplandığı lafzı celale)

00:57  Allah kelimesi 2697-2670  defa Allah kelimesi geçmektedir.

02:15  Allah lafzı celalinin Arapça dilbilgisi kurallarına göre incelenmesi

04:51  Allah lafzının gramer olarak incelenmesi

05:30  İlah kelimesinin Arap lugatındaki anlamları

18:12  Korku ve sevgin Allah için mi?

24:28  Kalp mutlaka korkacak ve sevecek bir ilah bulur

36:33  Allah lafzı celale tüm diğer isimleri kendisinde toplayan çatı ismidir.

38:02  İsmi Azam nedir? İsmi Azam’ı bilmenin kula faydası nedir?

46:00  Esma-i Hüsnayı öğrenmek ve Allah’ı tanımak için ne yapabiliriz?

47:47  Kur’an’da direkt Allah’ı tanıtan ayetler

 

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Esmaihüsna #EsmaülHüsna #Allah #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar